Ozon Kullanım Alanları

Okullarda Ozon Kullanımı

Kreşler , Anaokulları , Okullar , Dersanaeler de Ozon Kulllanımı

Kirlilik ve çevresel bozunma sınır tanımamaktadır. Sağlıksız ve güvenli olmayan çevreler gittikçe artan sayıda çocuk hastalığına neden olmaktadır. Okullarda dezenfeksiyona yeterli önemin verilmemesi sonucu bulaşıcı hastalıkların sayısı gün ve gün artmaktadır.

Devletler, çevresel nedenlere bağlı çocuk hastalıklarının doğrudan ya da dolaylı maliyetleri için milyarlarca dolar harcamaktadır. Oysa yapılan araştırmalar alınacak önlemlerin maliyetinin, ihmal yüzünden ortaya çıkacak maliyete oranla daha az olacağını göstermektedir.

Devamını oku...

Kapalı alanlarda

bocekKapalı Ortam (Indoor) Hava Kirliliği ve Hava Kalitesi
Son zamanlarda sıkça üzerinde düşündüren bir konu olan indoor (iç mekan) hava kirliliği insan yaşamını direkt etkilemektedir. İndoor hava kirliliğinin, outdoor hava kirliliğinden kat ve kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Şehir yaşantısı süren insanların zamanının %90'nını kapalı mekanlarda geçirdiğini göz önüne aldığımızda konu önemini hissettirmektedir. Indoor hava kalitesinin yüksek tutulması bulaşıcı hastalıkların çabuk yayılmamasına sebep olmakla beraber olası kronik hastalıklarının gerçekleşme oranını da düşürür.

Sigara dumanı, küf, kokular, toz indoor kirliliklerinden en genel kolay görülebilen ve kokuyla algılanabilenlerdir.
Diğer etmenleri: Gazlar, bazı kimyasallar, bakteriler, polen ve statik elektrik gibi zor algılananlardır.

Devamını oku...

Taşımacılıkta Ozon Kullanımı

tasimacilik

Taşımacılıkta çoğu zaman yalnızca soğuk zincir düşünülmesi sebebiyle daha sonra anlam verilemeyen sıkıntılar yaşanmaktadır.

Devamını oku...

Tekstil Sektöründe Ozon Kullanımı

tekstil

Ozon gazının bakterisit, fungusit gibi özelliklerinin yanı sıra çok kuvvetli bir renk açıcı olması sebebiyle Tekstil sektöründe ağartma ve denim (kot) kumaşından üretilen giysilerin parça yıkama tesislerinde; geri boyamayı önlemesi, homojen ve partiler arası renk farkı oluşturmayacak şekilde renk ağartılması sağlaması ozonun kullanımına olanak sağlamıştır.
Ağartma, kasarlama işlemlerinde kullanılan kimyasalların çevreye ve çalışanlara verdiği olumsuzluklar, Ozon da yaşanmaz.

Kimyasal kullanımını düşürür, tasarruf sağlar.

Devamını oku...

Tarım Sektöründe Ozon Kullanımı

Toprak Sterilizasyonunda Ozon Uygulamaları

toprak

Toprak zararlılarını yok etmek amacıyla kullanılan kimyasallar, toprağın ve bitkilerin biyolojik dengesini bozarak, bitkilerin zararlılarla ve hastalıklarla mücadele gücünü düşürmektedir. Kimyasal kullanımından bu yana zararlılarla mücadele gün geçtikçe büyüyen bir sorun haline gelmeye başlamıştır.

Nedeni ise, özelliklenematod gibi toprak zararlılarının, kimyasallara karşı belli bir sure sonra bağışıklık kazanmasıdır. Metil bromid ve hidrojen peroksit gibi çeşitli kimyasallarla yapılan fümigasyon sonrası toprakta kalan kalıntılar, bitkiler vasıtasıyla insan bünyesine alınmakta ve vücutta uçucu olmayan bromürler haline dönüşüp, kalıntılarının insan kan ve dokularında birikmesi nedeniyle; bu kimyasalların kullanımı TÜM DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE yasaklanmıştır.

Devamını oku...