fbpx
Sağlıklı yaşam alanları.
 • İngilizce
 • Türkçe
AIROZON

Ozonun Özellikleri

Ozonun Özellikleri

Ozonla yapılan çeşitli çalışmalar ve deneyler sonucunda, ozonun güçlü bir oksitleyici olması nedeniyle suda ve havada koku giderici, mikrop kırıcı, ortamı kirleten pek çok organik molekülün yok edicisi olarak kullanılabileceği anlaşılmış ve kabul görmüştür.

Ozon gazı bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir. Doğada güneşin UV ışınları veya yıldırımlar vasıtasıyla meydana gelir. Dünyanın etrafında koruyucu kalkan olarak mevcuttur ve öldürücü radyasyon etkisine karşı bütün canlıları korur.

Ozon tabakasının kalınlığı, normal atmosferik basınç ve sıcaklığına indirgenerek hesaplandığında 0.3 cm = 3 mm = 300 Dobson birimi (Dobson Unit) olarak bulunmuştur. 300 DU = 8.07 x 1022 molekül/m2 veya 6.42 x 10-3 kg/m2’ye eşittir.

Ozon, ortamdaki hava kirliliğini ve kötü kokuları yok eder. Ozon yaşama ve çalışma alanlarındaki tozları çökertir, çevredeki mikropları öldürür. Çok etkili bir dezenfektandır. Bu sayede sağlıklı bir ortam yaratır, insanlara ferahlık ve zindelik hissi verir. Daha iyi düşünmenizi ve işinizdeki konsantrasyonunuzun devamlılığını sağlar.Ozonun en önemli özelliği, çok etkili bir dezenfektan olmasına karşılık tamamen doğal olmasıdır. Ozon hiçbir kalıntı bırakmaz, işlevinin tamamladıktan sonra hammaddesi olan oksijene geri dönüşür. Doğanın doğal döngüsünün bir ürünü olan ozon bu özelliği sayesinde birçok yan etkisi bulunan diğer dezenfektanlardan hem çok daha sağlıklı hem de çok daha ucuza mal edilebilir, ekonomik ve ekolojik bir çözümdür.

Bu özellikleriyle ozon, pekçok sektör için büyük önem taşımaktadır.

Ozonun Yok Ettiği Kokular

Hastane, sigara, et, tavuk ve balık kokularını, yemek, yağ ve yanık kokularını, sudaki kokuları, karbon monoksit kokularını, halı, banyo, küf, hayvan, boya, alkol, kömür, benzin, medikal, yangın, lağım, çöplük, leş, arıtma tesisi, amonyak(idrar) kokularını, kısaca tüm kokuları yok eder.

Ozon Gazının Diğer Dezenfektanlara Göre Avantajları

 • Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır.
 • Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında etkili bir rol oynamasını sağlar.
 • Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazladır. Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir.
 • Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında artık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayiinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır.

Ozonun Teknik Özellikleri

Ozon, yüksek oksidasyon gücü ile diğer dezenfektanlara göre çok üstündür. Hipoklorik asit’ten ( HOCl ) 25 kat, hipoklorit’ten ( OCl ) 2500 kat, kloromin’den ( NH2Cl ) 5000 kat daha etkili olmasına karşın, onlar gibi atık ve zararlı maddeler ortaya çıkarmaz.

Ozon, kısa bir süre sonra sonra tekrar oksijene dönüştüğü için doğaldır ve yan etkisi yoktur.

Havadaki oksijen (O2) molekülü, yüksek enerji ile 2 adet oksijen atomuna parçalandıktan sonra, bir diğer O2 molekülü ile tepkimeye girerek kararsız bir molekül oluşur. Oluşan bu molekül ozon gazıdır. Ozonun kararsız yapısı ona üstün bir oksidasyon gücü verir. Kararsız yapısı sebebiyle ortamdaki bakteri, virüs, mantar, küf gibi istenmeyen mikroorganizmaları yok ederken, demir, mangan, klor,nitrit vb. maddeleri de oksitleyerek ortamdan uzaklaştırır.

Ozonun ve Diğer Dezenfektanların Oksitleme Güçleri

 • Dezenfektan: Oksitleme Gücü (Volt)
 • Ozon (O3): 2,07
 • Hidrojen peroksit (H2O2): 1,77
 • Permanganat: 1,67
 • Hipokloröz asit: 1,49
 • Klor gazı: 1,36
 • Oksijen: 1,23
 • Brom: 1,09
 • Klor dioksit: 0,95
 • Hipoklorit: 0,94
 • Klorit: 0,76
 • İyot: 0,54

Kullanım Tavsiyeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA), 0,10 ppm miktarındaki ozon seviyesine 8 saat süreyle kalmanın hiçbir yan etkisi olmadığını tespit etmiştir. (https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/inorganic/id214/id214.pdf)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), hiçbir zaman 0,10 ppm’lik bir üst sınırın aşılmamasını önermektedir. (https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0476.html)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 8 saat aralıksız maruz kalma limitini ortalama 0,10 ppm olarak belirlemiştir. (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)

Ozon (O3), üç tane oksijen atomunun birleşmesinden oluşur ve stratosfer tabakasında yaşamsal önem taşır. Atmosferi oluşturan azot (%78), oksijen (%21) ve karbondioksit gibi temel gazlara göre oldukça düşük oranda bulunan ozon, hem iklimi etkilemekte hem de yer yüzeyindeki canlıların korunmasında önemli rol oynamaktadır. Ozon özellikle, oksijenle birlikte güneşten gelen ultraviyole ışınlarının büyük kısmını stratosfer tabakası içerisinde emmekte ve bu ışınların yer yüzeyine kadar ulaşmasını önleyerek zararlı etkilerini de yok etmektedir.

Ozon Molekülünün Yapısı

Ozonun molekül ağırlığı 47.998 gr, ozon tabakasının ağırlığı ise 3.29 x 109 ton olarak belirlenmiştir.

Ozon molekülünün fiziksel görünümü

Atmosferdeki ozonun %90’ına yakını, yer yüzeyinden itibaren yaklaşık 10–50 km (32.000–164.000 feet) seviyeleri arasında bulunan stratosfer tabakası içinde yer alır. Geri kalan %10’luk ozon miktarı ise yerden yaklaşık 10–15 km’ye kadar uzanan troposfer tabakası içinde bulunmaktadır.

Ozon bütün yıl boyunca ekvator kuşağı üzerindeki stratosfer tabakasında üretilmekte, hava hareketleri ile buradan kutuplara doğru taşınmaktadır. Ozonun en çok bulunduğu stratosfer tabakasının alt kısımları ise tropopoz yüksekliği ile belirlenebilmektedir. Dünya ortalaması 300 Dobson Birimi (Dobson Unit) civarında olup, coğrafik olarak 230 ile 500 Dobson Birimi arasında değişmektedir. Toplam ozon miktarı, ekvator kuşağı üzerinde 240 Dobson Birimi (Dobson Unit) ile en düşük ortalamaya sahip olup, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe 400 Dobson Birimi (Dobson Unit)’ya kadar artış göstermektedir.

Toplam ozon; standart basınç ve sıcaklık altında, tabanı 1 cm2 olan düşey bir sütunun içerdiği ozon miktarına eşit miktar olarak ifade edilmektedir. Basınç birimi olarak ifade edilebilir tipik değeri ise 0.3 atmosfer santimetredir. Dobson birimi olarak daha sık bir şekilde mili-atmosfer-santimetre (m-atm-cm) kullanılmaktadır.

Bir Dobson birimi, ozon hacminin yaklaşık milyarda bir kısmının (1 ppbv), ortalama atmosferik konsantrasyonunu ifade eder. 1 DU = 10-3 atm-cm = 0.01mm = 10-5 m’dir.

Dobson birimi

Ozon kısmi basıncı, genellikle alt stratosferde 15 ile 25’inci kilometreler arasında en yüksek düzeyde olup, maksimum ozon yoğunluğuna (10 ppmv) yine bu mesafeler arasında ulaşılmaktadır. Bununla birlikte, farklı konsantrasyonlardaki ozon molekülleri yerden yaklaşık 50 km yüksekliğe kadar uzanan mesafede bulunmakta ve bu aralıktaki toplam ozon miktarı ise genellikle ozon tabakası olarak adlandırılmaktadır. Bu tabaka, yer yüzeyini güneş radyasyonunun zararlı bileşenlerinden korumaktadır.

Özellikleri

 • Adı: Ozon, Triatomik oksijen, Aktif oksijen
 • Molekül formülü: O3
 • Bileşenleri: Oksijen Atomu
 • Molekül ağırlığı: 48
 • Kaynama: -111,3 C
 • Renk: – 146 C açık mavi sıvı halde
 • Renk: – 220 C koyu mavi kristal halde
 • Renk: + C renksiz
 • Koku: 0,02 ppm den sonra keskin koku, Yarılanma ömrünü tamamladıktan sonra koku kalmaz.
 • Sudaki çözünürlük O C derece: 0,64
 • Yoğunluk: 2,144
 • Yanıcılık: Yanıcı değil. Ancak yanma olayını kuvvetle destekler
 • Yangın ve Patlama riski: Ozon kararsız bir gazdır ve normal koşullarda oksijene ayrışır. Ancak demir, bakır, krom gibi elementlerin bulunduğu bir ortamda yüksek sıcaklıkta patlayıcı olabilir.
 • Maksimum Müsaade edilir Ort.Kons.: 0,240 mg/m3 havada
Markalar:
ALL
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Stok kodu
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Açıklamalar
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Alışverişe devam et